Thông tin cuối cùng:
25/05/2016 Đấu trường Poker. Nhận ngay IPhone6S hàng tuần. Tham gia ngay!
Jackpot Thắng
Ngày tháng Tên Jackpot Thắng
25/05  02:18 SAOONG20 Thùng phá sảnh 8.333.333.33
25/05  02:17 NEGRANU7 Thùng phá sảnh 8.333.333.33
25/05  02:15 TERJADI Thùng phá sảnh 1.666.666.67
25/05  02:00 F228B706 Thùng phá sảnh 1.666.666.67
Hỗ trợ 24/24